Декан факультету міжнародних відносин і права Віталій ТРЕТЬКО – доктор педагогічних наук, професор.
Заступник декана з навчально-методичної роботи Юрій МУДРИК – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної комунікації та політології.
Заступник декана з навчально-виховної роботи, начальник відділу по роботі з іноземними студентами Маргарита ДЗЮБА – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри міжнародних економічних відносин.

Факультет міжнародних відносин і права – це унікальне поєднання гуманітарних і точних наук. Він забезпечує широку спеціалізація та можливість мобільності на українському та європейському ринках праці. Факультет є центром з підготовки фахівців для роботи у сфері міжнародних відносин, міжнародної інформаційно-аналітичної економічної та політичної діяльності, іноземної філології та перекладу, педагогіки та правознавства.

За умов стратегічної мети України щодо її подальшої європейської інтеграції зростає потреба у таких фахівцях. Європейська політика сусідства відкриває нові перспективи для молоді у сфері економіки та політики. Досконале володіння двома іноземними мовами, знання комп’ютера, навики аналітичного аналізу, правова грамотність, дипломатичний етикет та знання закономірностей розвитку економіки – це лише стислий перелік умінь, що отримують випускники факультету міжнародних відносин і права.

Спеціальності та освітні програми факультету

КАФЕДРА ПРАВА
Завідувач кафедри к.політ.н., доцент Микола ВАВРЕНЧУК
Сайт кафедри: pravo.khmnu.edu.ua

Перший (бакалаврський) рівень
081 «ПРАВО»
Освітньо-професійна програма «Право»

КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Завідувач кафедри д.е.н., проф. Дмитро ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ
Сайт кафедри: mev.khnu.km.ua

Перший (бакалаврський) рівень
292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини»
Освітньо-професійна програма «Міжнародна логістика та митна справа»

Другий (магістерський) рівень
292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»
Освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини»

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ
Завідувач кафедри к.політ.н, доцент Ольга ЗАСЛАВСЬКА
Сайт кафедри: polit.khnu.km.ua

Перший (бакалаврський) рівень
052 «ПОЛІТОЛОГІЯ»
Освітньо-професійна програма «Політологія»
291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»
Освітньо-професійна програма «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Другий (магістерський) рівень
291 «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»
Освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація»

КАФЕДРА ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ І МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Завідувач кафедри д.пед.н., проф. Наталя БІДЮК
Сайт кафедри:angl.khnu.km.ua

Перший (бакалаврський) рівень
014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»
014.021 «Середня освіта. Англійська мова і література»
Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Англійська мова і література»
035 «ФІЛОЛОГІЯ»
035.10 «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА»
Освітньо-професійна програма «Прикладна лінгвістика»

Другий (магістерський) рівень
014 «СЕРЕДНЯ ОСВІТА»
014.021 «Середня освіта. Англійська мова і література»
Освітньо-професійна програма «Середня освіта. Англійська мова і література»

Третій (освітньо-науковий) рівень
011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»
Освітньо-наукова програма «Освітні, педагогічні науки»

КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
Завідувач кафедри д.філол.н, проф. Юлія БОЙКО
Сайт кафедри: transl.khnu.km.ua

 Перший (бакалаврський) рівень
035 «ФІЛОЛОГІЯ»
035.041 «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА»
Освітньо-професійна програма «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова»

 Другий (магістерський) рівень
035 «ФІЛОЛОГІЯ»
035.041 «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША – АНГЛІЙСЬКА»
Освітньо-професійна програма «Германська філологія та перекладознавство: англійська мова та друга іноземна мова»

КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ
Завідувач кафедри д.психол.н, проф. Катерина ОЛЕКСАНДРЕНКО

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Завідувач кафедри д.філос.н, проф. Наталія ПЕТРУК